Back

Galicia - demografía de galicia. Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente desde 197 ..                                               

Rexión de Galicia

A rexión de Galiza foi unha entidade territorial de carácter clasificatorio pertencente ó Reino de España. Sucesora do Reino de Galiza, foi creada ano 1833 cando os antigos reinos peninsulares da Monarquía Hispánica foron abolidos para crear un Estado centralizado. Estaba conformada polas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e carecía de calquera tipo de competencias ou órganos comúns ás provincias que agrupaba. Houbo varias tentativas de dotar de autonomía esta división territorial, primeiro coa proclamación da Xunta Superior de Goberno de Galiza na sublevación de 1846 e poste ...

                                               

Gaiteiro galego

As primeiras mostras da existencia de músicos tocando a gaita aparecen en Galiza na Idade Media, representados entre a iconografía das igrexas románicas. Neste período figuran ademais entre as ilustracións contidas nos códices das Cantigas de Santa María e, do ano 1374, data a primeira referencia manuscrita dun gaiteiro, ao asinar Johan Gonçalves de Monfero como testemuña nunha escritura de venda. Na Idade Moderna, os gaiteiros figuran na documentación histórica "institucionalizados", isto é, con contratos por varios anos ou vitalicios, a servizo de gremios, concellos, confrarías ou grande ...

                                               

Guía (baile galego)

Nas muiñeiras e xotas galegas, o guía é o bailador que se encarga de iniciar os movementos dos bailes. Estes movementos, chamados puntos, son "sacados" polo guía en solitario mentres os restantes bailadores observan para a continuación reproducilos. Os puntos débense poder repetir, sen pausa, cun pe e outro, de xeito que exista unha continuidade nos movementos. Se os bailadores non puideren "coller" o punto que iniciou o guía faise patente a súa destreza no baile. Nestes bailes de divertimento, chamados soltos, existen dúas partes diferenciadas: o punto, que coincide coa melodía principal ...

                                               

Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia

A Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia é unha institución académica creada por Decreto da Xunta de Galicia o 21 de abril de 2005, A Academia creouse como reposta á solicitude presentada por José Luis Benedito Castellote e outros veterinarios á Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, na que manifiestaban a súa vontade da constitución, creación e inscrición no Rexistro Xeral de Academias de Galicia da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. A ACVG ten o seu domicilio no Edificio da EGAP, rúa Madrid, nº 2-4, Santiago de Compostela. A Academ ...

                                               

Eleccións ao Parlamento de Gales de 2021

As eleccións ao Parlamento de Gales de 2021, ou as eleccións ao Senedd de 2021, celebráronse o 6 de maio de 2021 para elixir os 60 membros do Parlamento de Gales. Foron elixidos nas sextas eleccións dende que o parlamento foi reestabelecido en 1999. As eleccións celebráronse ó mesmo tempo que as elección locais do Reino Unido, as eleccións da Asemblea de Londres, as eleccións ao Parlamento de Escocia de 2021 e as de Hartlepool. Foron as primeiras eleccións nas que os habitantes de 16 e 17 anos de idade, e os estranxeiros legalmente residentes en Gales tiveron dereito a voto, sendo a extens ...

                                               

I Asemblea de CCOO de Galicia

A I Asemblea Nacional de CCOO de Galicia tivo lugar nun local parroquial de Bastiagueiro en 1968. O obxectivo era dotar de estrutura o movemento sindical agrupado ao redor das Comisións Obreiras, que eran unha organización que desenvolvía o seu traballo na clandestinidade. Nesa asemblea foron elixidos os primeiros órganos de dirección: unha coordinadora e un secretariado, do que formaron parte Rafael Pillado e Manuel Amor Deus dos estaleiros Bazán, en Ferrol, Salvador Pérez estaleiro Vulcano, en Vigo, Manuel Fernández Andrade do estaleiro Barreras, en Vigo e Jaime Mondelo.

Galicia
                                     

Galicia

Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente desde 1978 como comunidade autónoma segundo a Constitución española, con rango de nacionalidade histórica determinada no seu Estatuto de autonomía, dentro do Reino de España e a Comunidade Europea. O seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste coas comunidades autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co océano Atlántico, ao norte polo mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal.

O idioma de inglés, de orixe común co portugués ambos veñen desde a lingua medieval, coñecida como galego-portugués, e accións oficial co idioma español, que é oficial en toda España.

A súa superficie é de 29 575 km2, que se espallou máis de 30 000 núcleos de poboación, a metade das existentes en España. Estes tramo de 3 771 parroquias, que comprenden 313 concellos, agrupados en 53 comarcas e 4 provincias. Santiago de Compostela é a capital, con un status especial. Parte do territorio de unha serie de illas e illotes próximos á costa, entre as que destacan a Illa de Arousa e as illas de Cíes e Ons.

Galicia ten 2.701.819 habitantes 2020, coa distribución da poboación que aglomera a maioría na franxa entre Ferrol e Vigo. Os núcleos urbanos con rango de cidade son sete, que segundo criterios de poboación son as seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ferrol.

O condado é unha cidade de Vigo con 692 296 habitantes e o menos poboado de Negueira de Muñiz con 215 habitantes en 2020. O concello máis extenso é que de áfrica do sur, cunha superficie de 438.4 / km2) e a menor de Mondariz-Balneario con 2.3 km2. A Coruña é a cidade con maior densidade de poboación con 6545.18 hab. / km2 e Vilariño de Conso é a que ten a menor densidade de poboación, con 2.62 hab. / km2) en 2020.

Paul xurdiu como unha entidade política no século III, coa creación da provincia romana de Gallaecia. Con límites que foi superando a actual, recibiu o seu nome do galaicos, o pobo celta que usaba aquí vivir en castros ao norte do río Douro, polo menos, o último milenio. As súas terras, que eran habitadas desde o primeiro período de tempos prehistóricos, o Paleolítico inferior, fora incorporada ao Imperio Romano no fin das guerras cántabro-astúrico-galaicas no 19 a. C. Coa chegada dos romanos contra o ano 410, Galicia constituíuse como reino e foi o primeiro Estado en Europa medieval. Este reino de gallaecia-galego, ademais de ser o primeiro separado do Imperio Romano, foi tamén o primeiro en cuñar moeda propia, en converter ao catolicismo e chegar a dominar case toda a Península Ibérica. En 585 foi incorporada ao reino visigodo, facendo o espazo galego, nunha das tres unidades que teñen en forma de todo o gobernados por reis, o rei propia en calquera ocasión. Tras a caída engadido no 711, en Galicia foi a conformación dun novo reino cristián. Consolidado o poder uniformes no século IX, o reino de Galicia chegou a hexemonía do continente durante o período comprendido entre os séculos XI e XIII, sendo un dos centros políticos máis importantes de Europa Occidental, unha etapa de máximo esplendor do económico, artístico e cultural, en que deseñou o lingua galega e literatura máis alá das súas fronteiras. A independencia de Portugal en 1139, a separación de Castela en 1157 e a individualización do León, no mesmo século ter axustado o territorio do antigo reino correctamente inglés. Por diferentes vicisitudes políticas, Paul aínda sufriría unha serie de mutilacións territorial na súa franxa leste, primeiro coa perda do Eo-Navia neste século e máis tarde co francés e a Seabra séculos máis tarde. Despois de que a unión dinástica en 1230, na persoa do rei de Castela, o reino mantivo o seu particularismo política, pero comezou un descenso gradual debido a que o afastamento do centro de poder. Despois de tentáronse desenvolver proxectos políticos si mesmos a través entronizacións de reis non tan ben como John I, 1296, Fernando I de Portugal (1369 ou Xoán de Gante 1386. O século XV marcado da auxe do poder para os señores feudais galegos, que gobernou como reis nos seus dominios, ata o fracaso da gran revolta irmandiña 1467-1469 e o conflito herdanza 1475-1479 levou á chamada doma e castración do Reino de Galicia, rematou en 1486 polos Reis Católicos. Como un dos reinos da Monarquía Hispánica, Galicia continuou a ser unha entidade xurídica independente ata 1833, cando os antigos reinos foron abolidos para crear un estado centralizado. Antes, en 1808 tiña plena soberanía coa súa Xunta Suprema no contexto da guerra contra o invasor francés. Durante o NINETEENT

                                     

1. Etimoloxía. (Etymology)

Os nomes de "Galiza" e "Galicia" derivar da palabra latina Gallaecia ou Callaecia, que significa, literalmente, "terra de castro". Callaecia a terra dos Callaeci, de * kallā- "madeira" co sufixo complexo local -āik-. Máis tarde converteuse en Galicia, o actual Galicia ou Galiza. Os galaicos en latín: Galaicos, en grego: Καλλαϊκοί foron o pobo máis numeroso no noroeste da Península Ibérica, xa antes da súa integración no Imperio Romano no século I a. C., aínda que algúns autores consideran que a orixe do termo "galego" foi usado para describir unha pequena tribo ao norte do río Douro, o callaecos, sexa como for, este nome resultou nome a todo un grupo étnico de lingua celta e culturalmente homoxéneo, situado entre o mar Cantábrico e o río Douro.

A primeira referencia histórica dos galaicos, remóntase ao ano 136 a. C., cando o xeneral romano Décimo xunio bruto Galego volve a Roma - despois de que o seu vitorioso campaña bélica contra dúas persoas previamente descoñecido, lusitanos e galaicos, quedando o propio Senado romano o título de Gallaecus ou "galego" en homenaxe a dura expedición militar contra estes. Tras estes primeiros contactos, o mundo grecolatino será o nome do seu país como Gallaecia, así como Estrabón, Plinio, e Apiano, entre outros. Será que este nome de Gallaecia que vai evolucionar durante máis de trece séculos, e que vai, finalmente, adoptando as formas "Galiza" e "Galicia".

O máis controvertido é, con todo, o significado orixinario do termo Gallaicus galega e, en consecuencia, da Gallaecia. O primeiro autor que el sobre esta foi Isidoro de Sevilla, que no século VII explicou que o nome "galego" aludía a pel branca como o leite que tiña os seus habitantes, dun xeito semellante ao de habitantes da Galia. Serán moitos autores posteriores que tenten buscar o significado deste nome, tales como Alfonso X o Sabio, Ramón Barros Sivelo ou Murguía, pero hoxe tende a relacionar étimos das linguas celtas, e indo-europea, en xeral, de xeito que o significado exacto da palabra é, a este día, descoñecido.

                                     

2.1. Símbolos de Galicia. Bandeira de Galicia. (Flag of Galicia)

Aínda que durante séculos, a antiga bandeira galega era fondo azul con cruces de ouro, e unha gran copón no centro do camiño de o escudo, a actual bandeira galega foi creado a finais do século XIX o galego histórico do Renacemento, como o buque insignia nacional, ondeando, polo menos desde o ano 1891. Ten un fondo branco e presenta unha raia azul desde o ángulo superior esquerdo ata o inferior dereito.

                                     

2.2. Símbolos de Galicia. Escudo de armas de Galicia. (Coat of arms of Galicia)

A copa, figura heráldica que representa a República, foi documentado por primeira vez no escudo dos reis de Galicia roys de Galyce do Armorial Segar de Inglaterra ano 1282. Sufriu diferentes cambios ao longo do tempo, o actual escudo de armas de Galicia é descrito no artigo número 3 da Lei de símbolos de Galicia:

                                     

2.3. Símbolos de Galicia. Inglés. (English)

O himno galego Os Pinos é o símbolo acústico o máis solemne de Galicia como comunidade política. O texto, son as dúas primeiras partes catro primeiras estrofas do poema Queixumes dos pinos de Eduardo Pondal, e a música é da autoría de Pascual Veiga. Foi editado en la Habana, Cuba, 20 de decembro de 1907. Ademais da Idade de Marzo do Reino de Galicia é recoñecida na Lei 5/1984, do 29 de maio, de símbolos de Galicia como distintivo tradicional.

                                     

3.1. Historia. Prehistoria. (Prehistory)

As primeiras probas líticas de presenza humana en Galicia pode ser rastrexar ata preto de 300.000 anos, no Paleolítico inferior, durante o Pleistoceno medio. Apareceron restos destes poboadores por todo o litoral, desde Ribadeo á Guarda. Estes restos son instrumentos de pedra, que nos mostran unha industria acheuliana a base de bifaces, fendedores, triedros. feitos sobre unha base de cuarzo ou cuarcita. Hai dúas culturas, o Paleolítico inferior arcaico (ou "cultura dos cantos tallados" e o Paleolítico inferior clásico ou acheuliano. A técnica é máis simple a primeira. As industrias están simple e o número dos tipos reducidos.

O primeiro claramente identificados, caracterízase pola súa capacidade de construción e arquitectura, xunto co seu sentido relixioso, fundamentada no culto aos mortos como mediadores entre o home e os deuses. Neste sentido relixioso cobre a súa importancia ata a actualidade. Eles estaban constituídos en clans. Este era testemuña miles

No período de posguerra foi creado en Bos Aires o Consello de Galiza, comandado por Castelao e Suárez Picallo. ano 1944 sae da prensa Sempre en Galiza, guía ideolóxica do movemento. Pouco a pouco vai ser optando para o mantemento dunha acción cultural, que se manifesta na creación da editorial Galaxia.

ano 1964 fúndanse a Unión do Pobo Galego e o Partido Socialista galego PSG, con X. M. Beiras e Salvador García-Bodaño.                                     

3.2. Historia. En democracia. (In democracy)

 • 2005: Presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño.
 • 2009: o Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
 • 1989: Presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne.
 • 1982: Presidente da Xunta de Galicia: Xerardo Fernández Albor.
 • 1976: a Constitución da Mesa festa de Galicia.
 • 1980: o Referendo do Estatuto de autonomía. Aprobado facendo referencia á Nacionalidade Histórica.
 • 1987: o Presidente da Xunta de Galicia: Fernando González Laxe.
 • 1977: Constitución da Asemblea do Parlamento de Galicia.
 • 1981: as Primeiras eleccións autonómicas.
 • 1979: Xunta Preautonómica presidida por Xosé Quiroga Suárez.
 • 1975: Constitución da Xunta democrática de Galicia.
 • 1978: Xunta Preautonómica presidida por Antonio Rosón Pérez.
                                     

4. Demografía. (Demographics)

Cunha poboación estimada en 2016 de 2 718 525 habitantes, Galicia é a quinta comunidade autónoma de España segundo a poboación. A súa densidade de poboación, de 92.94 hab. / km2), que é lixeiramente superior á media española e semellante ao europeo.

A poboación de Galicia concéntrase principalmente nas zonas costeiras, sendo as áreas das Rías Baixas e o Golfo Ártabro áreas metropolitanas da Coruña e Ferrol en a maior densidade de poboación. A cidade de Vigo, con 294.997 habitantes en 2014, constitúe a máis poboada de Galicia, seguida da Coruña, 244.810 habitantes de 2014, e Ourense, 106.905 habitantes en 2014. Xunto con estas tres cidades, Galicia conta con outros catro localidades considerados cidades: Lugo, Santiago de Compostela, capital administrativa de Galicia, Pontevedra, Ferrol.

Do mesmo xeito, o país conta con outros cinco concellos con máis de 30.000 habitantes, de dez concellos entre 20.000 e 30.000 habitantes, e trinta e cinco de entre 10.000 e 20.000.

Segundo o censo de 2014, o nivel de fertilidade do galego foi 1.07 fillos por muller fronte a 1.32 estado e inferior a cifra de 2.1 fillos por muller necesarios para que se produza a substitución xeracional da poboación. Entre o galego, o ourensás e o luguesas son as cousas que a maioría dos nenos teñen, con 0.99 e 1.04, sendo o primeiro, dos que menos fillos teñen en España, só por baixo do principado de asturias. En 2013 rexistráronse en Galicia un total de 19.727 nacementos, o que significa 1.362 menos que en 2012, segundo o IGE. De feito, nos últimos anos Galicia vive unha diminución gradual do número absoluto de nacementos desde o ano 2008, no que houbo 23.175 nacementos, tras un breve período de recuperación entre os anos 2002 e 2008.

O saldo vexetativo, é dicir, a diferenza entre o número de persoas nado e falecido, é negativo en Galicia a partir de finais dos oitenta. En 2013 houbo un total de 30.433 mortes de xeito que a diferenza entre mortes e nacementos é 10.706 persoas.

Con respecto a esperanza de vida, os galegos tiñan en 2013 unha esperanza de vida ao nacemento de 82.59 anos 79.48 anos para os homes e 85.59 anos para as mulleres. Desde 1981, ano en que a esperanza de vida dos galegos foi 75.4 anos, este foi crecendo en 7 anos, grazas á mellora da calidade de vida. O envellecemento da poboación é tamén manifesto no aumento de persoas maiores de idade avanzada que rexistra gradualmente a comunidade de cada exercicio. Paul tiña en 1996 con 226 persoas con máis de cen anos. Dezaoito anos máis tarde, a figura creceu un 466.8% para pasar o século 1.281 galego ano 2014.

ano 2014 residía en Galicia 98.245 estranxeira, o que significa que o 3.57% do total da poboación. O nacionalidades predominantes son o portugués 19.03% do total de estranxeiros, o romanés 9.36% e o brasileiro 8.34%.                                     

4.1. Demografía. Evolución demográfica. (Demographic evolution)

A historia demográfica de Galicia foi unha continua perda de peso, en comparación co resto do estado, o resultado da emigración a américa latina, Europa ou outras partes do Estado. Así, en 1857, a densidade de poboación en Galicia foi o maior de todas as rexións que compoñen o estado, que representa a participación galega 11.49% da poboación española. Con todo, en 2014, Galicia pasou a representar só a 5.88% da poboación do estado.

                                     

5.1. Divisións administrativas. Provincias. (Provinces)

Durante a Idade Moderna e ata a División territorial de España en 1833 Galicia foi dividida en 7 provincias: A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Santiago e Tui. Actualmente Galicia divídese en 4 provincias:

                                     

5.2. Divisións administrativas. Rexións. (Regions)

O galego provincias están divididas en 53 comarcas segundo o Decreto 65 / 1997 do Consello. Destes, 18 rexións pertencen á provincia da Coruña, 13 de Lugo, 12 de Ourense e 10 están na provincia de Pontevedra. Os municipios constitúen o ámbito de aplicación dos plans de desenvolvemento rexional e falta de funcións administrativas.

                                     

5.3. Divisións administrativas. Concellos, parroquias e lugares. (Municipalities, parishes and places)

Galicia está dividido en 313 municipios e 3 792 parroquias. O territorio do municipio está dividido en parroquias e estes á súa vez en aldeas ou lugares.

Demográficamente, Galicia caracterízase pola súa alta taxa de dispersión demográfica, que, xunto con un alto número de poboación, fai que o 50% das entidades de poboación de España están en Galicia, ocupando só 5.8% da superficie total. Así, estímase que en Galicia hai máis de un millón de topónimos e microtopónimos.

                                     

6. Economía. (Economy)

Galicia é unha terra de contrastes económicos. Mentres a costa oeste, sede dos maiores centros de poboación, e tamén das industrias de fabricación e derivados da pesca, é próspera e o aumento da poboación, a área rural das provincias de Ourense e Lugo é a base sobre a maior parte da súa economía na agricultura tradicional, asentada en grandes ou pequenas explotacións agrícolas e / ou gandeiros. O crecemento do turismo, aproveitamento forestal sostible e agricultura orgánica e natural, así como explotacións gandeiras de certo tamaño están aumentando as posibilidades da economía galega.

Casas en Galicia, algunhas grandes industrias. É ata a contar entre eles a planta de aluminio de que a multinacional Alcoa en San Cibrao Cervo, a industria de fabricación de coche tamén multinacional Citroën Vigo, a mina e da central térmica de ciclo combinado de Endesa de as Pontes de García Rodríguez, a refinaría na Coruña ou os estaleiros de Ferrol e Vigo, con desigual sorte e no proceso de reciclaxe case continua sobre todo desde os anos 80. Na década dos 90 unha industria galega comezou a desenvolver a nivel internacional, o grupo téxtil Inditex Zara, Pull and Bear, etc., con sede en Arteixo.

As industrias de fabricación de produtos agrícolas están en plena retirada, caendo en mans de estranxeiros industrias de derivados lácteos e outros sufrindo unha reestruturación, como aconteceu ao ex-industria estado de frigsa Frigoríficos Instalacións de Galicia que acaba de ser desmontado, intentando ocupar o seu lugar un número de empresas moi pequenas.

Galicia tamén ten dous importantes entidades financeiras, filiais de entidades estranxeiras: Abanca, que é unha subsidiaria do grupo Banesco, e do Banco Pastor, que é a propiedade do Banco Popular. Abanca é a marca comercial do banco, que foi fundada ano 2014 tras a fusión por absorción do Banco Etcheverría por NCG Banco, sendo este último, á súa vez resultado da fusión das dúas caixas de aforro, Caixa Galicia e Caixanova. O Banco Pastor, á súa vez é unha marca para Galicia Banco Popular, que adquiriu en 2011. Ata entón, o Pastor foi o segundo banco máis antigo de España, despois de que o Banco Etcheverría.

Pesca, na que tradicionalmente Galicia é unha potencia, vén do resto das forzas do número de capturas desde hai anos, tanto polo esgotamento da pesca tradicional, como pola política condicións de acceso a estas. Eles están comezando a desenvolver cultivos mariños, algúns deles seguindo a liña tradicional mexilloeiras que aínda hoxe representan a maioría do valor de especies cultivadas ou a cetarias.

Agricultura e gandería teñen ido en xeración a ser practicamente de subsistencia para ser marketing, e seguen a sufrir cambios debido ao impacto da incorporación á unión EUROPEA e ás condicións de entrada. O número de explotacións está caendo rapidamente, así como, se é o foco a cota leiteira, a nome de dous indicadores.

Turismo, desenvolvemento máis tarde que noutras áreas da Península, representa hoxe unha importante fonte de ingresos, coa peculiaridade de que se concentran na costa principalmente nas Rías Baixas de Santiago.

Segundo o SOL, durante o ano 2014 Galicia recibiu 4.089.870 turistas nos aloxamentos turísticos, 8% máis que ano 2013, e un 45% menos que o pasado ano xacobeo de 2010. O turismo representa o 12 por cento do Produto Interior Bruto do PIB galego e emprega a un 12 ou 13 por cento dos traballadores.                                     

6.1. Economía. Enerxía. (Energy)

A xeración da rede en 2014 alcanzou o 31.287 GWh de que 10.069 foron obtidos a partir das centrais termoeléctricas de carbón, 10.245 de hidráulicas de abastecemento, 8.314 da enerxía eólica, e 19 de enerxía solar fotovoltaica. Esta cantidade representa o 11.72 % do total en España. Ese mesmo ano, a demanda na comunidade galega ascendeu a 19.451 Gwh.

As principais fontes de xeración son os combustibles sólidos froitas vexetais, principalmente en centrais térmicas de Meirama e As Pontes. Esta última é a maior central térmica en España, con un poder de 1468 Mw de potencia distribuídos en catro grupos xeradores.

A porcentaxe de produción de enerxía renovable, hidráulica, solar térmica e renovables en Galicia ano 2014 foi de aproximadamente o 60 %. Dentro deste grupo, as enerxías renovables están nunha etapa de gran crecemento, destacando a enerxía eólica que foi en 2005 a 83.1 % do total de potencia instalada de enerxía renovable, e que ano 2014 durante a comunidade no terceiro nacional con 3.362 MW de potencia instalada Nos próximos anos espérase unha expansión da enerxía térmica solar, así como das enerxías renovables.

                                     

7. Xeografía. (Geography)

O territorio de Galicia é o comprendido entre os 43º 48 N Estaca de Bares e o 41º 49 N Portela do Home, na fronteira con Portugal en latitude. Finalmente, entre o 6 de 44 O límite entre a provincia de Ourense e Zamora e 9 de 18 A cabo Touriñán.

                                     

7.1. Xeografía. Alivio. (Relief)

En xeografía galega destaca o contraste entre os relevos costeiro e interior, máis elevado do que o primeiro. Tamén contrasta a morfoloxía entre as chairas elevadas do norte e as serras e depresións meridionais.

O aspecto orográfico que presenta Galicia no seu interior é de montañas baixas e romas, con multitude de ríos, estruturados como tributarios do río Miño no interior, e nas concas do atlántico e cantábrico, ríos máis curtos, en particular os que van para o mar Cantábrico. As pendentes suaves ás veces ceder o paso a ladeiras duro, como ocorre nos canóns do Sil. Noutras zonas aparecen amplos vales, aínda que eles son minoría.

A costa galega ten 1.498 km de que máis de 800 son cantís e 300 son as praias. A costa do país caracterízase pola presenza das rías, recortes na costa do mar anegou vales fluviais polo descenso do nivel terrestre aumento do nivel en relación mariños. As rías están tradicionalmente divididas en Rías Altas e Rías Baixas de maior tamaño, atopado ao sur de Fisterra como punto máis occidental de Galicia. Entre as Rías Altas se fai decote unha división entre o chamado correctamente Rías Altas ao leste de Estaca de Bares e o Rías Medias.

Rías destacan pola súa importante contribución para a pesca de Galicia, contribuíndo a costa galega é unha das zonas pesqueiras máis importantes do mundo.

A erosión do océano Atlántico na costa galega tamén contribuíu á presenza de multitude de cabos entre os que destacan Estaca de Bares punto máis ao norte de Galicia e a separación entre o océano Atlántico e o mar Cantábrico, cabo Ortegal, cabo Prior, punta Santo Adrao, cabo Vilán, cabo Touriñán punto máis occidental de Galicia, o cabo Fisterra, considerado polos romanos como a fin do mundo coñecido e o cabo silleiro pecha ao sur da ría de Vigo.

Ao longo da costa galega están pechando as rías un gran número de arquipélagos que destacan tanto polos seus fondos mariños como polas súas colonias de aves mariñas. Os principais grupos de illas son os arquipélagos de Cíes, Ons, Sálvora así como as illas de Cortegada, xunto con tres arquipélagos forma anterior no Parque nacional das Illas Atlánticas, Arousa, Sisargas e Malveiras.

O aspecto orográfico que presenta Galicia no seu interior é de montañas baixas e romas. As pendentes suaves ás veces ceder o paso a ladeiras duro, como ocorre nos canóns do río Sil. Noutras zonas aparecen amplos vales, aínda que eles son minoría.

Galicia é atravesado de norte a sur por dúas fallas tectónicas, partindo das características do chan galego por aqueles sitios. Así, atopámonos na zona de Porriño con canteiras de granito, a pedra moi abundante en boa parte de Galicia, pero ausente no extremo nordeste.

As principais cadeas montañosas do país son a serra do Xistral norte de Lugo, en Os Ancares fronteira con León e Asturias), O Courel fronteira con León, O Eixe fronteira entre Ourense e Zamora, o 2.124 m está Pena Trevinca, o teito de Galicia, Macizo Central de ourense corazón da provincia de Ourense, para O Faro da fronteira entre Lugo e Pontevedra, a Cova da Serpe fronteira de Lugo e A Coruña), Montemaior provincia de a Coruña, nas Montañas da Ábsida entre Pontevedra e Ourense, A Peneda, e do Xurés e O Larouco a fronteira entre Ourense e Portugal.

Os principais cumios de Galicia: Pena Trevinca 2.127 m, Pena Survia 2.095 m, Alto do Torno 1.942 m, Maluro 1.925 m, Monte Cuíña 1987 m e Cabeza de Manzaneda 1.778 m.

                                     

7.2. Xeografía. Hidrografía. (Hydrography)

Paul cualifícase tantas veces como a terra dos mil ríos pola cantidade de cursos fluviais que mantén. En xeral, e debido á súa pequenez, a non ser que o Miño na súa boca ou en moitos encoros, non son navegables excepción feita para pequenas barcas no tramo final na costa de algúns, que o leva para a celebración de festivais semiacuáticas como o chamado "zaleas".

Os ríos galegos pertencen a dúas vertentes: o Cantábrico e do Atlántico. Na vertente cantábrica son ríos moi curto, onde é o río Navia, que nace nesta área e remata na localidade asturiana de Navia, e o río, que remata no límite con Asturias. Algo máis tempo eles están no atlántico, coa excepción de novo do Miño e Sil que teñen unha lonxitude de varios centos de quilómetros, 310 e 225 quilómetros, respectivamente, sendo o Miño a novena de España en lonxitude. Na vertente atlántica incluír, ademais, de norte a sur, o río Eume, Tambre, Ulla, Lérez e Limia, que remata en territorio portugués.

Hai moitos encoros para a produción de enerxía eléctrica, debido á taxa de fluxo, inclinación e angostura, que produce tamén o fenómeno dos canóns, como se fixo os canóns do Sil, moitos deles aproveitado por encoros.

                                     

7.3. Xeografía. Climatoloxía. (Climatology)

En xeral, Galicia ten un clima suave de influencia oceánica, moi chuvioso. Aínda así, a orografía irregular ten como consecuencia a existencia de múltiples microclimas, con fortes variacións en áreas con pouco máis de 200 km2.

A grandes trazos, podemos distinguir as seguintes zonas:

 • O curso fronteira do río Miño, con un clima moi preto do mediterráneo suave.
 • As Rías Altas e o interior de a Coruña, con un clima oceánico húmido. Rexistra a maior taxa de precipitación de Galicia, así como o menor número de días de sol e o maior número de días con precipitación.
 • A Mariña de Lugo, con un clima oceánico, suave con baixas temperaturas ao longo do ano.
 • Rías Baixas, con un clima oceánico suave.
 • O Interior, con un clima oceánico, case continental.
 • A Ribeira Sacra, con clima continental moi acolledor debido polo val do río Miño e a varios outeiros que rodean a cidade de Ourense. No verán, eles seguiron os rexistros con temperaturas entre o máximo de toda a Península, chegando a superar o 40 °C.

O territorio galego ten unha temperatura media anual ponderada de 13.3 °C. Durante o inverno a temperatura media ata 8.5 °C, na primavera chega a 15 °C, no verán de 19 °C e durante o outono de 11 °C. É, polo tanto, no primeiro terzo do ano, os meses de xaneiro a marzo, cando se dan os valores máis baixos de temperatura para a maior parte de Galicia. É na zona do atlántico de Portugal e as provincias da Coruña e Pontevedra, onde se rexistrou a temperatura media anual superior, superando lixeiramente o 14 °C e a ser de 1 a 2 °C máis altas que en Lugo e Ourense, respectivamente. Valores medios normalizados van desde mínimos a continuación 6 °C nas montañas das serras orientais e sudorientais Ancares e O Eixe, ata o máximo superior a 15 °C nas áreas costeiras a baixa altitude, especialmente nas Rías Baixas. A distribución espacial das temperaturas presenta unha variación costa-interior, relacionada coa presenza do océano Atlántico - quen ten un efecto de regulador de calor nas zonas costeiras e incluso en zonas máis o interior - e outra norte-sur, en relación co balance anual entre as compoñentes climáticas temperada e subtropical. Xuntos, eles marca un efecto diagonal NW-SE de diminución da temperatura é dicir, pódese trazar unha liña de Tui a Ribadeo que diferenciaría dous principais zonas de clima en Galicia, con temperaturas máis suaves costa e o outro con temperaturas máis continental interior.

                                     

8.1. Natureza. Flora

Galicia ten unha gran porcentaxe de montar un 68.96% con máis de 600 millóns de árbores cobren a súa superficie, valorado en 28.000 millóns de euros, onde se desenvolven importantes especies forestais en estado natural, aínda que nas últimas décadas as características do petróleo están a cambiar debido á importación do eucalipto, quedando un número de bosques reducida, en particular no centro-norte da provincia de Lugo.

Dentro do uso da terra foron introducindo varias culturas, pero con respecto á cantidade de terra dedicada competir con pastos, debido á presión do uso do tribunal superior de xustiza.

Galicia é un forte poder de riqueza forestal para o Estado español. A pesar dos incendios forestais que queimar moitas hectáreas cada ano, a madeira producida en Galicia é unha importante fonte de ingresos, así como a pasta de celulosa a partir de madeiras brandas. A rexión é unha zona de transición entre tres climas e a súa biótopos:

 • O océano atlántico, con bosques de carballos, bidueiros, amieiros, etc.
 • O mediterráneo, sobre todo nos vales do interior dos grandes ríos, con elementos significativos como cistus, sobreiras, érbedos, etc.
 • Continental moi suavizado, con elementos puntuais como teixos, acivros, algúns abetos alóctonos, piñeiro vermello, etc.

Debido ao boom do clima, tamén son facilmente especies subtropicais e mesmo tropical: palmeiras, orquídeas, etc. En Galicia houbo tres revolucións botánicas ou forestais, que é dada en tres épocas diferentes e con resultados ben distintos:

 • A chegada do castiñeiro Castanea sativa con romanos, axiña aclimatado e agora xa considerado como nativa.
 • A chegada das repoboacións de eucalipto especialmente Eucalyptus globulus, desde o franquismo, aínda contemplado como unha especie alóctona, principalmente para proporcionar materia prima para ENCE, a papeleira de Pontevedra.
 • A chegada das repoboacións de piñeiro bravo Pinus pinaster, co tempo chamado o mesmo piñeiro do país ou piñeiro galego, desde o descubrimento de América, sobre todo para a construción de buques.
                                     

8.2. Natureza. Fauna

Existen en Galicia 262 especies de vertebrados inventariados, dos cales 12 son peixes de augas doces, 15 anfibios, 24 réptiles, 152 aves e 59 mamíferos.

Os animais que ven topicamente como máis característica de Galicia son domésticos, e corresponden ás granxas. Con todo, os bosques e montes galegos teñen unha variedade de pequenos mamíferos, lebres, coellos e outros non tan pequenos como xabaril ou do corzo, que son aproveitados en tempadas de caza.

Dentro das aves, inclúen a varios lugares de paso ou invernada, áreas BALNEARIOS, etc., como da ría de Ribadeo.

Vale resaltar o cabalo de pura raza galega e a galiña nativos de Mos, que está en perigo de extinción, aínda que o número de exemplares aumentou considerablemente en 7 anos.

                                     

9. Lingua. (Language)

O inglés, idioma romance derivado do latín que se falaba na antiga Gallaecia romana, é a lingua propia de Galicia e constitúe a máxima expresión cultural do pobo galego. Desde o punto de vista filoxenético é de orixe común a portugués, co que mantén un 85% de intelixibilidade e similar a outros romances ibéricos, como o español ou castelán.

A lingua galega desenvolveu tradición literaria cedo con outros novela como occitano. Esta prematura tradición acredita o seu prestixio. Pasou máis tarde períodos de decadencia literaria e sociolingüística, debido ao estado de política de Galicia ao longo da súa historia.

Actualmente, a lingua galega ten un estándar elaborado pola Real Academia Galega sobre a base da súa tradición literaria. Galego contemporáneo como lingua oficial, ten unha variante culta que é empregada tanto en medios de comunicación de Galicia como en primaria, secundaria e universidade.

O galego é falado por máis de 3 millóns de persoas en todo o mundo. En relación ao número de falantes, galego ocupa o posto 146 na lista mundial, na que están incluídos máis de 6.700 idiomas.

O castelán comezou a se introducir na Baixa Idade Media, especialmente, para o acceso a os musulmáns a postos na Igrexa e na política galega, e acabou por converterse na lingua da clase dirixente de facto a única lingua oficial e ao longo do século XX tamén na lingua falada por unha parte dos habitantes das cidades galegas. Despois de varios séculos de imposición política da lingua española, o galego alcanzados nas últimas décadas tamén o status de lingua oficial na comunidade autónoma de galicia, e ambos son aprendidas nos centros educativos. Hai un forte movemento social que busca a plena normalización do idioma de Galicia.

Débese notar que tanto o galego e o portugués son derivadas do inglés antigo, chamado normalmente o galego-portugués. As dúas linguas comezou a se afastaren progresivamente coa separación política de Portugal e Galicia.

                                     

10.1. Transporte e mobilidade. Aeroportos. (Airports)

En Galicia hai tres aeroportos situados no eixo atlántico, que dan servizo a máis importantes cidades de Galicia:

 • O aeroporto de Santiago de Compostela ou o aeroporto de Lavacolla, con un tráfico de 2.724.750 pasaxeiros en 2018 é o máis importante de Galicia e o segundo o norte do continente, só detrás de Bilbao. Conecta con varias cidades de España e Europa, entre eles Estambul, Frankfurt, Xenebra, París e Roma.
 • O aeroporto da Coruña ou o aeroporto da Coruña, con 1.225.763 pasaxeiros en 2018, ten voos directos a varias cidades de España, así como a Lisboa, París e Londres.
 • O aeroporto de Vigo aeroporto de Peinador, con 1.129.689 pasaxeiros no mesmo ano, tamén ten voos directos a varias cidades de España e Londres e París.

Debe notarse que os tres aeroportos teñen voos directos con Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife, Palma, París e Londres.

                                     

10.2. Transporte e mobilidade. Portos. (Ports)

Entre os portos galegos incluír o porto de Vigo, que é o maior porto de pesca da península ibérica e un dos maiores do mundo. O total de tráfico en 2014 foi 4.087.402 toneladas. Outros portos para destacar son as de Ferrol-San Cibrao e A Coruña, con tráfico total de 13.091.673 e 11.956.980 toneladas, respectivamente, así como os de Marín e Vilagarcía de Arousa, con 1.923.971 e 989.082 toneladas, respectivamente.

En Galicia tamén hai outros 122 portos xestionados polo ente público Portos de Galicia.

                                     

10.3. Transporte e mobilidade. Estradas. (Roads)

A rede de estradas de Galicia está formada por varias estradas e a versión que une as principais cidades, e unha rede nacional e secundario que vén para o resto dos municipios.

Teña en conta que a versión de acceso a Galicia:

 • A autoestrada AP-9 que estruturas fachada occidental galega, unindo as cidades de Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo, coa fronteira de portugal, Tui, e.
 • A-6 que une A Coruña e Lugo Madrid entrando por Cebreiro.
 • A-55, que conecta Tui e Pontevedra e chega ata a fronteira con Portugal, onde se transforma en A3Autoestrada Porto-Valença.
 • A A-8, que vén de Ribadeo se xunta a costa cantábrica coa A-6 en Baamonde.
 • A A-52 que une Vigo, Ourense e Benavente chegando a Gudiña.
 • A-75, que conecta a A-52 á altura de Verín coa fronteira de portugal.

É o proxecto da a-76, que vén desde o Leste, vai seguir unha ruta semellante ao da actual N-120 unir Ponferrada e Ourense.

No interior de Galicia atopamos a AP-53 / AG-53 Autopista Central Galega entre Santiago e Ourense. Están actualmente en construción na casa A-54 entre Santiago e Lugo, e A-56 entre Lugo e Ourense. Hai ademais da AG-53 outras estradas e a versión coa propiedade da Xunta de Galicia, que dan servizo a algunhas capitais é dicir, como:

 • A AG-64, que une Ferrol, As Pontes e Vilalba coa A-8.
 • A AG-41, que conecta Sanxenxo coa AP-9.
 • A AG-57, que enlaza coa AP-9.
 • A AG-31, que une Ourense con Celanova.
 • A AG-56, que une Brión con Santiago de Compostela, e.
 • A AG-11, que une Ribeira co Estándar e a AP-9.
 • A autoestrada AG-55, que une A Coruña e Carballo.
                                     

10.4. Transporte e mobilidade. Ferrocarril. (Railway)

O ferrocarril foi inaugurado en Galicia o 15 de setembro de 1873 coa posta en servizo do tramo entre O Tren de Vilagarcía e Cornes Santiago de compostela. En 1875 unha segunda liña foi inaugurada, que conectado A Coruña e Lugo, e non foi ata 1883, cando Galicia foi conectado co resto da España peninsular a través de o Barco de Valdeorras.

A rede ferroviaria en Galicia hoxe 1.100 km. Existen varias liñas de ancho ibérico 1.668 mm que corresponden a Adif e Renfe Operadora e conectar todas as cidades galegas. Hai outra liña de ancho inferior a 1.000 mm correspondente a FEVE, coa ruta Ferrol-Ribadeo-Oviedo. Todas estas liñas son o único electrificada é a que entra desde Ponferrada a Monforte, Ourense e Vigo.

                                     

10.5. Transporte e mobilidade. Alta velocidade. (High speed)

No século XXI comezou a ser construír novas liñas de ferrocarril en Galicia para ser capaz de acadar velocidades máis altas. As principais obras foron a construción da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, aínda sen fin, e o eixe do atlántico.

O 10 de decembro de 2011 inaugurouse a liña de alta velocidade entre Ourense e A Coruña, aínda que en ancho ibérico para facilitar a circulación de trens ata a apertura do tramo entre Zamora e o reino unido, que vai conexión de Galicia con resto da rede de alta velocidade. En 2015, quedou aberta a sección do eixe atlántico entre Santiago e Vigo, tamén de ancho ibérico de xeito provisional.

                                     

11.1. Cultura. Literatura. (Literature)

Como acontece coa maioría das linguas romances, as primeiras manifestacións literarias en galego algunhas veces denominado actualmente galego-portugués, data a partir da Idade Media. Tras esta fase, o período medieval en que é especialmente relevante para a produción poética, tivo lugar un longo período de algo máis de tres séculos de seca literaria, chamados séculos, o que produciu unha case total abandono da lingua galega como lingua literaria. Co Renacemento, principalmente na segunda metade do século XIX, a literatura en galego volve ser emerxentes nomes como Rosalía de Castro.

Xa no século XX, antes da guerra civil, teñen especial importancia os grupos de intelectuais como a Xeración Nós e as Irmandades da Fala, no que se atopan escritores como Vicente Risco, Ramón Cabanillas e Castelao. Pode observar, a continuación, dous períodos máis que coincidirían, aproximadamente, co réxime de franco e a outras co período de tempo que chega ata os nosos días, desde o establecemento da democracia en España. Os autores da fama da literatura galega contemporánea son Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel Rivas ou Suso de Toro.

                                     

11.2. Cultura. Música. (Music)

Portugal é un país con unha ampla e profunda tradición musical. A súa riqueza de música reside na variedade de ritmos musicais así como instrumentos.

Os instrumentos utilizados na música galega tiña visto, fundamentalmente, ao redor de vento de percusión. Entre todos eles, destaca a gaita como o máis xeneralizada e ben coñecido, aínda que ultimamente está prestando especial atención á recuperación dos instrumentos que foron caendo no esquecemento, sobre todo os diferentes tipos de frautas de galicia e a zanfona. Como para percusión, hai unha gran variedade, sendo capaz de citar o tamboril, o bombo e pandeireta, entre outros. Algunhas das agrupacións tradicionais galegos que teñen máis de cen anos de historia como o Real Coro toxos e Flores de Ferrol, ou o coro Cántigas da Terra de a Coruña.

En termos de ritmos musicais destacar o ornamento, danzas folclóricas tradicionais que teñen a orixe no muíños onde se moían o trigo e o millo, e alalás. O grupo galego de música tradicional máis coñecido tanto no país como fóra é Cyrus, unha mestura de música tradicional con ritmos e sons doutras culturas.

                                     

11.3. Cultura. Festas populares. (Folk festivals)

Os seguintes son algúns dos festivais de Galicia declarada de interese turístico internacional ou nacional:

 • Festa do marisco: ven hoxe cada mes de outubro dende 1963 en o Grove. Na década de 1980 foi declarada de Interese Turístico Nacional. A degustación de marisco fresco a prezos accesibles é, sen dúbida, a maior atracción en esta cita.
 • Festas do Apóstolo Santiago: son as celebracións na honra do santo patrón de Galicia e celebra durante medio mes en Santiago de Compostela. Hai actos relixiosos e o 24 de xullo, con todo fogos de artificio da catedral. Foi declarada de Interese Turístico Internacional ano 2001.
 • A festa de San Froilán: son as festas dedicada ao patrón da cidade de Lugo, entre o 4 e o 12 de outubro. festas de Interese Turístico Nacional reunir todos os anos multitude de visitantes, chegando na súa edición de 2015 para reunir o 570.000 persoas. Eles son famosos, sobre todo, pola tradicional tendas onde lle desgusta o polbo na feira.
 • Festival de Ortigueira: celébrase no concello de Ortigueira durante catro días. A primeira foi realizada a partir de 1978, a 1987, e actualmente é celebrado dende 1995. O festival é a base sobre a cultura celta, folk, música e reunión con persoas diferentes, o que fai que este festival algo importante para o coñecemento de outras culturas ou pobos procedentes de moitas partes de España e do mundo, cada mes de xullo, nas datas indicadas reunir un número de persoas preto de 100.000 por edición. É considerada Festa de Interese Turístico Internacional desde o ano 2005.
 • Rapa das bestas de Sabucedo: celébrase o primeiro fin de semana de xullo en Sabucedo, A Estrada, é un evento de tradición ancestral, declarada de Interese Turístico Nacional en 1963 e Internacional en 2007. É a rapa máis famoso de Galicia, consiste na redución do paseo de cabalos salvaxes e levalos a un recinto pechado denominado "orgullo", onde se cortar as crinas e marcado para os poldros. A diferenza con respecto a outros rapas en Galicia, é que en Sabucedo os "aloitadores", a cargo de inmobilizar os animais para ser capaz de cortarlles as crinas e a bandeira que, non use calquera axuda.
 • Fogueiras de san Juan en a Coruña: a festa ancestral ligado ao solsticio de verán, que se celebra en toda Galicia, na noite do 23 ao 24 de xuño, e que, no caso da cidade da Coruña está declarada de interese turístico internacional desde o ano 2015. Son tradicionais para o churrasco e os grandes fogueiras por distritos e as praias da cidade.
 • Romaría Viquinga de Catoira: é unha festa profana que se celebra na cidade de Catoira o primeiro domingo de agosto. Celébrase dende a década de 1960, e lembrando feitos históricos en defensa de Galicia dos ataques de piratas normandos e sarracenos que estaban buscando o tesouro da Igrexa de santiago. En 2002 foi declarada Festa de Interese Turístico Internacional.
 • Festa do Corpus Christi en Ponteareas: se celebrou desde 1857 en Ponteareas. Na fin de semana despois de Corpus Christi celébrase a festa máis representativa, as alfombras florais. É considerada Festa de interese turístico desde 1968, de interese turístico nacional desde 1980 e internacional dende o ano 2009.
 • Semana santa: festa relixiosa celebrada cada ano entre o domingo de ramos e o domingo de Resurrección, no que se lembra episodios da paixón, morte e resurrección de Xesús de Nazaret a través de varios actos e procesións. En Galicia están declaradas Festas de Interese Turístico Internacional na Semana Santa de Viveiro a partir do ano 2013, e a Semana Santa de Ferrol desde 2014.
 • Entroido: é unha festa de carácter tradicional que se celebra antes da Coresma, entre os meses de febreiro e marzo en toda Galiza con características particulares, disfraces e esmorgas moi diferenciadas entre diversas poboacións. Son declarados festas de interese nacional, tanto o entroido de Xinzo de Limia, como as Enquisas.
                                     

11.4. Cultura. Gastronomía. (Gastronomy)

A cociña galega é coñecida pola súa variedade e pola calidade dos seus produtos, demostrada en moitos casos polos 30 produtos galegos con Denominación de Orixe Protexida. A miúdo os produtos galegos son protagonistas de gran cantidade de feiras e festas patronais e gastronómicas referencia ineludible para o turista que visita Galicia.

Cociña galega tanto nas zonas do interior como nas costeiras sempre foi moi sinxela, debido á escaseza dos recursos que temos. O porco foi a base do poder nas terras do interior. Na zona costeira tamén se produce este tipo de carne, pero a base dos alimentos constituíaa o peixe.

Os pratos máis tradicionais da cociña galega corresponden, entre outros, o caldo galego, o polbo á feira, o cocido, o cocido, o churrasco, as mariscadas, os callos e a empanada. Entre as sobremesas tradicionais están a torta de Santiago ou o Século, as orellas típico do Entroido ou as filloas. Algúns produtos típicos da cociña galega son o grelo, pataca, a castaña, o pemento, o mel, xamón, embutidos, queixo, pan e os distintos tipos de peixe.

Entre as bebidas destacar da ficha, o augardentes e derivados espíritos, e os diferentes tipos de viño dos que podemos destacar as cinco denominacións de orixe existentes en Galicia: Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei, Valdeorras e Ribeira Sacra.

                                     

11.5. Cultura. Relixión. (Religion)

Segundo o Barómetro Preelectoral publicado polo CIS Centro de Investigacións Sociolóxicas, en xullo de 2020, a afiliación relixiosa en Galicia é:

De todos aqueles que se definen como crentes, tanto no catolicismo como noutras relixións, o 27.9% nunca atende servizos relixiosos máis alá de cerimonias de tipo social como vodas, cabodanos, enterros, bautizos etc., o 23.2% non asistir a case nunca, o 18.4% asiste varias veces ao ano a oficios relixiosos, o 10.6% ver dúas ou tres veces ao mes, o 17.1% asiste todos os domingos e festivos e un 2.2% afirma que vai varias veces por semana.

                                     

11.6. Cultura. Deportes. (Sports)

No que respecta aos deportes de masas, hai equipos importantes de fútbol masculino, como a Celta de Vigo, actualmente o único representante do país na Primeira división, o Club Deportivo Lugo, en Segunda división e o Deportivo de la Coruña, en Segunda B. O equipo coruña gañou 1 liga, 2 copas do Rei 3 Partida, e contaba nas súas filas co único futbolista español premiado co Balón de Ouro, Luis Suárez. Mentres os veciños son o club galego con máis tempadas na máxima categoría. Os outros equipos galegos de Segunda B son os Coruxo FC, Celta B e o histórico Racing de Ferrol Pontevedra CF e SD Compostela, que chegou a xogar en Primeira os dous últimos. No fútbol feminino inclúen o Deportivo de la Coruña, que xoga en Primeira división. Galicia acolleu varias partidas do Mundial de fútbol de 1982 en etapas da Liga e gañou o campionato de tres veces.

En baloncesto destacar a equipos como o Obradoiro CAB, o único representante galego na Liga ACB, ou o CB Breogán, Club Ourense Baloncesto e o Básquet Coruña, na segunda categoría do baloncesto español, a LEB Ouro, así como a falta OAR Ferrol, un dos fundadores da Asociación de Clubs de Baloncesto en FRANCIA. A nivel individual inclúen nomes como Fernando Romay, ou Fran Vázquez, seleccionados polo Orlando Magic da NBA no posto 11 da primeira rolda do draft de 2005, e foi escollido para ser o máximo jones tiña unha historia de Europa.

En balonmán destacan pola parte masculina do BM Cangas e o BM Cisne, que xogan na Liga, EL foi, e a SD teucro polo e Atlético Novás, na División de Honra Prata, así como a falta Sociedad Deportiva Octavio. Por outra banda, o CB Atlético Guardés e o BM Porriño son os representantes do galego na División de Honra feminina. En hóckey a patíns, destacar o H. C. Liceo, equipo na historia de Galicia e un dos de maior éxito en Europa, gañando en seis ocasións da máxima competición europea, así como a A. A. Dominicos único equipo galego, xunto con Liceo de gañar un título e estado que actualmente compite na Primeira División e a falta CP Cerceda. Homes equipos de fútbol OParrulo Ferrol e Burela FS xogar en Primeira División, mentres que o Santiago Futsal e o Noia FS fano en Segunda División. Destacou ademais o Prone Lugo. Como fútbol sala feminino, o Burela FS e Ourense Club de Fútbol son os principais equipos galegos, disputando tanto con éxito a Primeira división. A partir da década de 2010, sufriu un gran crecemento no fútbol gaélico, coa aparición de numerosos equipos e a creación dunha liga galega con varias categorías.

Hai tamén varias seleccións galegas, entre as que destacan a selección galega de fútbol, de baloncesto, de rugby ou fútbol gaélico.

O deporte a motor, e, especialmente, o rally, gozar de gran popularidade en Galicia. Desde 1979 xullo o Campionato de Galicia de Rally, onde eles teñen pilotos destacados como Carlos Piñeiro, Germán Castrillón ou Manuel Senra. Ademais do Campionato de España da légion d honneur usado para acomodar varias probas en Galicia, sendo estes últimos anos o Rally de Ferrol e o Rally de Ourense e anteriormente o Rali do Cocido e o Rally Rías Baixas, entre outros. Os condutores galegos Beny Fernández, Sergio Vallejo, ou Iván Ares teñen acadado numerosos éxitos no nacional de asfalto, mentres Guillermo Barreras e Amador Vidal conquistou o Campionato de España de rallys de Terra. Pola súa parte, o co-piloto de Luís Moya proclamou dúas veces campión do mundo de rally. El é conmemorado ademais para o Campionato de Galicia de Autocross, onde destacan as probas realizadas no Circuíto de Autocross Arteixo, que a carón do Carballo, tamén casas probas do Campionato de España. No Campionato de Galicia de Montaña son de gran importancia para a sobe ao Almofrei, para a mañá-sala, e especialmente a Subida a Chantada, que en varias edicións puntuou para o Campionato de España e o Campionato de Europa. Galicia tamén ten un campión do mundo de motocrós, o lucense Jorge Prado.

Galicia tamén é coñecida pola súa tradición de deportes acuáticos, tanto no mar como nos ríos, como o remo, a vela deportivas, educativas ou de surf, deporte que é unha asidua gañadora de metais nos Xogos Olímpicos, na actualidade o máximo exemplo son David Cal, Támara Echegoyen, Sofía Toro, Carlos Pérez Rial, Antón Paz Blanco e Fernando Flyer. No deporte do piragüismo en maratón de Galicia é todo un poder, acumulando decenas de medallas no Campionato do Mundo e na unión Europea. No campo, auga deporte galego por excelencia son as traiñeiras, contando Galicia con representantes da Liga ACT de traiñeiras, e disputándose tamén unha Liga Galega de Traiñeiras. Desde o inicio do século xxi Galicia tamén trata de converter en toda unha potencia en triathlon da man de Xavier Gómez Noia, medallista olímpico en 2012, e Iván Raña, os dous campións do mundo, e sendo Noia unha das mellores atletas da historia na especialidade.

En 2006, o ciclista de Mos-Oscar Pereiro gañou o Tour de Francia, tras a inhabilitación de estadounidense Floyd Landis, que lle arrebatara o primeiro post no penúltimo día. Tamén en alpinismo alí galego destaca, como usar Chus Lago, a terceira muller para acadar o cumio do Everest sen axuda de osíxeno, e que conta tamén co título o Leopardo das neves. No mundo do atletismo, destacou a nivel internacional, entre outras Javier Álvarez, Alejandro Gómez, Andrés Díaz, Julia Vaquero, Alessandra Aguilar e María Abel Diéguez, e, máis recentemente, Ana Peleteiro e Adrián Ben.

                                     

12. Do goberno e da política. (Government and politics)

ano 1933 Galicia foi recoñecida como nación polo Congreso de Nacionalidades Europeas, organismo antecesor da ONU. Os estudos sociolóxicos poñer de manifesto a consideración de Galicia como unha nación para unha parte. Tendencias nacionalistas, e mesmo os non-nacionalistas, en Galicia son, na súa maioría, tipo federalista, é dicir, a formación dunha federación co resto das actuais territorios españois ou peninsular. Ademais, tamén existen grupos independentistas.

                                     

12.1. Do goberno e da política. Os poderes da comunidade. (The powers of the community)

O Estatuto de autonomía establece que os poderes da comunidade exércense a través do Parlamento, o goberno e a Presidencia:

 • A Xunta de Galicia é o órgano colexiado sobre os que repousa a autoridade executiva e administrativas do goberno. Componse do presidente, o vicepresidente, e outras nove concelleiros. A comunidade exerce as súas funcións administrativas por a ruta do Consello e dos seus organismos e órganos dependentes. A Xunta tamén coordina as actividades das deputacións Provinciais.
 • O Presidente da Xunta de galicia, dirixe e coordina as accións da Xunta e ostenta a representación da comunidade autónoma e a ordinaria do Estado español en Galicia. É membro do Parlamento e é elixido polos deputados e nomeado polo rei de España.
 • O Parlamento de Galicia é o representante da maioría de Galicia, e sobre a que repousa o poder lexislativo. O Parlamento está composto por 75 deputados elixidos por sufraxio universal por medio de representación proporcional por un período de catro anos, e no que se pode garantir por lei a posibilidade de voto para os galegos que residen no exterior.
                                     

12.2. Do goberno e da política. Partidos políticos. (Political parties)

As forzas políticas máis votado nas eleccións ao Parlamento de Galicia 2020.

 • Recortes Cero–Espazo Común–Verde–Municipalistas RC–Sc–OV–M.
 • Vox Vox.
 • Partido dos Socialistas de Galicia, PSdeG-PSOE.
 • O partido popular de Galicia de software de código aberto.
 • Partido Animalista Contra o Maltrato Animal NERVIOSO.
 • Bloque Nacionalista galego BNG.
 • Os cidadáns-Festa da Cidadanía Cs.
 • Marea Veñen En Marea–CxG–Partido Nacionalista.
 • Galicia en Común–Anova–Mareas Pode–eu–Anova.
                                     

13. Seguridade. (Security)

A Policía Rexional Galego depende organicamente da Dirección Xeral da Policía Ministerio do Interior e funcionalmente da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, segundo as previsións do artigo 25.27 do Estatuto de autonomía de Galicia.

Cando foi creado o 19 de xuño de 1991, seguindo 157 axentes, deseñado na capital de Galicia. En 1993 son 264 e abrir as catro sedes da provincia e en 1997 a sede de Vigo. ano 2000 son 407. En 2004, os plans do Consello eran de que o número de axentes chegado a 1.500 en tres anos, a metade dos cales ocuparíanse de funcións de vixilancia do tráfico. Pero en 2007 foron 420 membros da unidade. A finais do ano 2013, o corpo tiña as instalacións de 462 membros.

Por outra banda, os plans para a policía autonómica xunta de galicia, pretende tomar o mesmo habilidades que outros axentes da policía autónoma, especialmente en termos de actividades da policía xudicial e da seguridade pública. Ademais, "a Xunta de Galicia vai garantir o coñecemento da realidade socio-política, xurídico e cultural, e o coñecemento e uso da lingua galega de todos os empregados que están incluídos para a policía rexional".

                                     

14.1. Medios de comunicación. Televisión. (Television)

A Televisión de Galicia é o actual público autonómico de televisión, que emite desde o 24 de xullo de 1985 e é parte da Corporación de Radio-Televisión de Galicia. A televisión de Galicia emite en todo o territorio galego e tamén ten dúas canles internacionais, Galicia Tv Europa e Galicia Tv América, que emiten en toda a Unión Europea e en América grazas ao satélite Hispasat. A segunda canle tvG2 emite desde o 2 de febreiro de 2009.

O Centro Territorial de Galicia de TVE comezou a emisión do programa da súa propia en 1974. Por primeira vez na televisión e, xunto coa programación regular en lingua galega.

Tamén existía unha televisión privada de ámbito galego, con programación en galego e español VTelevisión que deixou de emitir o 1 de xaneiro de 2018. Para algúns anos existía tamén Popular TV Galicia.

A primeira experiencia de televisión local en Galicia data de 1984 en Narón. A mediados dos anos noventa xeneralízanse e en 2006 había 36 emisoras de radio locais no país. Coa chegada da TDT resolto demarcacións supramunicipais para as televisións locais, que concede o goberno galego concesións de televisión local ano 2006.

                                     

14.2. Medios de comunicación. Radio

A Radio Galega, RG é a radio pública de Galicia. É parte da CRTVG, do mesmo xeito que a Televisión de Galicia. Radio Galega comezou a emitir en fase de probas, o 24 de febreiro de 1985, e comezou a súa programación regular en 29 de marzo do mesmo ano. Conta con dúas cadeas que emiten de forma convencional, sendo Radio Galega, que emite programación xeral practicante, de Radio Galega Música, que emiten música. Tamén hai un bo número de emisoras de radio locais asociados en EMUGA.

                                     

14.3. Medios de comunicación. Xornais. (Newspapers)

O xornal galego con maior difusión é La Voz de Galicia, con 13 edicións do local e a nivel estatal. Outros documentos relevantes son o xornal El Correo Gallego, El Progreso, Faro de Vigo e ourense, La Región. Entre outros traballos de menor difusión, é necesario destacar o Atlántico Diario, a área metropolitana de Vigo, o xornal deportivo Dxt Campión, os xornais El Ideal Gallego e La Opinión de A Coruña, a Coruña, o Heraldo de Vivero, Diario de Ferrol e Diario de Pontevedra. Entre os xornais electrónicos incluír Galicia Confidencial, Praza Pública, a Nova do Eixo Atlántico, Sendo Galiza e o quecemento global, que nos seus extinguidos edición en papel fora o primeiro dos cales foi publicado só en galego.

Users also searched:

faro de vigo, galicia сок, galicia ukraine, la voz de galicia, quincemil, turismo de galicia, galicia, Galicia, vigo, faro, turismo, ukraine, quincemil, faro de vigo, turismo de galicia, la voz de galicia, galicia сок, galicia ukraine, demografía de galicia. galicia,

...

Galicia сок.

Madrid Galicia line. Adif. Момента своего основания в 2000 году партнерами учредителями Antonio Heredero и Juan Camacho, Balms Abogados Galicia зарекомендовала себя как. Galicia ukraine. Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal. Fligths to Galicia with Iberia. Consult our best offers to Galicia and purchase your tickets with the assurance offered by Spain.

Inicio Cesga Centro de Supercomputación de Galicia.

High Speed Lines Madrid Galicia line A NEW RAIL ACCESS TO GALICIA BENEFITS DESCRIPTION OF THE ROUTE Olmedo – Zamora section. 99 km. Galicia ERDF 2014 20 OP Regional Policy European Commission. La Estrella de Galicia. A bright golden beer with a generous white foam. It has a smooth aroma, balanced between the hints of malts and hops, which. Cities of Galicia GALICIA. Galicia Mystic Tours provides private transportation and English speaking guides​. All our tours are based on individual needs. If you dont see something that. Ons Island, Galicia, an atlantic jewel Mar de Ons. Petición de informes. ¿Quién puede solicitar el informe? La Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en adelante​.


Xunta de Galicia.

O martes o anticiclón retírase cara ao norte e Galicia quedará nunha zona intermedia entre as altas presións e a borrasca situada ao norte dos Azores. Así, os. La Voz de Galicia – Castillo de Canena. Shop Spanish lager ESTRELLA GALICIA at the El Corte Inglés online Supermarket for the best prices. Home delivery in 24 hours or collection at your nearest. Property for sale, Galicia, Spain: houses and flats idealista. Portal institucional do goberno da Comunidade Autónoma de Galicia. ESTRELLA GALICIA Spanish lager Supermarket 13. Galicia, un relato no mundo is structured around the myths, stories, memories and the lives of Galicians in different. Predición xeral para Galicia MeteoGalicia. Главная PICO RICO Пиво Estrella Galicia 0.33l Al Forn BAR BBQ FUEGO BASTA! BRAVO JAPIJAPO Mestizaje PICO RICO Куры гриль Салаты.

Lantania develops a portfolio of 250 MW of wind projects in Galicia.

Поделиться: Индекс качества воздуха Lugo, Galicia, Испания. 63 Air Quality Data provided by the Calidade do Aire de Galicia me. Cheap flights to Galicia from 56 € on Iberia. Pesca de Galicia. Plataforma tecnolóxica da pesca. Compra pescado e marisco a través de Internet.


Clúster Alimentario de Galicia.

In line with Europe 2020 targets and the regional specialisation strategy, the Operational Programme OP Galicia aims to boost sustainable economic. Lugo, Galicia, Испания загрязнение воздуха: Индекс качества. MBG CSIC The Biological Research Centre of Galicia MBG CSIC is one of the 120 research centres belonging to the largest research public institution in Spain –. Misión Biológica de Galicia. Отель Galicia Palace расположен в самом центре города Понтеведра, всего в 10 минутах ходьбы от автобусного и железнодорожного вокзалов. National routes bus Galicia Monbus. The 10 wind turbines of this second Capital Energy wind farm in Galicia will be capable of supplying clean energy to more than 42.500 homes. Home Galicia. If, like they say, everyone chooses their destination, in Galicia there is a destination made to your measure. Do you like art or culture? Or are you the.


Orujo de Galicia Bocabajo Винодельня Кастро Рей Дом, Погреб.

Galicia does not start nor end in Santiago de Compostela. Throughout its four provinces A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra we find the most varied. Renfe estrena nuevos servicios y recorta la duración del viaje entre. Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal ABRIU is an annual scientific journal edited by Galician and Portuguese Studies University of Barcelona.

Tours of Galicia Mystic Tours.

Sitio web del Centro de Supercomputación de Galicia Cesga. Hotel Galicia, Фуэнхирола обновленные цены 2021 года. The fastest way to get to Galicia is by plane via one of its 3 international airports: Santiago Rosalía de Castro Airport in Santiago de Compostela, Alvedro Airport. MEGA: Mundo Estrella Galicia Vive la experiencia cervecera. 41381 properties for sale, Galicia, Spain: houses and flats from 2500 euros in Spain. Property listings direct from owners and real estate agents on idealista, the.

Galicia Tuy Codicer 95.

Пансионат Galícia это семейная гостиница, основанная в Кановельесе в 1967 году. Пансионат предлагает двадцать пять простых номеров,. The original Recipe of La Estrella de Galicia Estrella Galicia. 10 July 2014. Lo sentimos, esta entrada se encuentra disponible únicamente en Европейский Испанский y Американский Read more.


Zendal is committed to the creation of a biotechnological pole.

But you still have to visit Ferrol, Galicias jewel of the Atlantic coast. Located in one of Europes best natural ports, dont miss the Dockyards and the Barrio de la​. Wind energy in Galicia, Capital Energy advances in the Maragouto. El Instituto Galego de Estatística realiza, desde el comienzo de su actividad, el anuario Galicia en cifras. En este anuario se recogen las principales variables de​. Tourism Galicia. The most beautiful hidden spots in Spain. В orujo de Galicia в Закрытую разработан Adegas Кастро Бцаря. Выжимки будет содержаться в специальных емкостях, где происходит процесс.

GaliciaClinica Galicia Clínica.

Turisa Galicia was created by two young entrepreneurs who want to show visitors of Galicia the best of these places. We believe that the most important thing. Estrella Galicia 0.33l. Gestilar projects in Galicia are designed to bring city living closer to beautiful surroundings, surrounded by ample green spaces and unique landscapes.


Save FOP Galicia Facebook.

Life in Mer Sober Galicia. From the heart of the Ribeira Sacra. Stories, help and information as well as two lovely holiday houses for rent. Our passion is Galicia. Training and wine tourism in Galicia Wine Academy. With Monbus you can travel to Galicia by bus from three Spanish autonomous communities Catalonia, Navarre and Basque Country. Vibasa offers you.


La Voz de Galicia. Toda la información y última hora sobre Galicia.

The companys objective is for the 30 wind turbines needed for these 150 MW to be manufactured in Galicia, at least the shafts and blades, which. Instituto Tecnológico de Galicia: Home 2021 ITG. Отель Galicia находится в 200 метрах от пляжа Фуэнхиролы и всего в 10 минутах ходьбы от центра Фуэнхиролы. Galicia Palace, Понтеведра обновленные цены 2021 года. El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia está integrado por más de 50 asociados, con una industria de la madera pionera en el desarrollo de productos​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →