Back

Grupo Galaico de Arte Rupestre - símbolos de galicia. Un petróglifo é unha representación gravada nunha pedra ou de rocha. O Grupo Galego de Arte Rupestre co ..Grupo Galaico de Arte Rupestre
                                     

Grupo Galaico de Arte Rupestre

Un petróglifo é unha representación gravada nunha pedra ou de rocha. O Grupo Galego de Arte Rupestre consiste o gravado galego realizado en pedra en tempos prehistóricos. A denominación están utilizando xa desde 1993 por arqueólogos como De La Peña Santos ou Rey García.

                                     

1. Características. (Features)

O conxunto de petróglifos de galicia é un dos máis ricos e peculiares dentro do marco da europea e mesmo mundial. Petroglifos do Grupo Galego de Arte Rupestre son realizadas en granito, excepto o máis primitivo, que son rexistrados na lousa, e en Sarria e Samos na lousa. Non se sabe se esta foi unha selección intencional ou, se é que se trata simplemente do material máis duradeiro, e por esta razón que chegaron ata os nosos días. Os petróglifos galegos presentan unha alta erosión e, en ocasións, son difíciles de observar.

Os conxuntos de petróglifos están situados nas ladeiras das serras, e, en ocasións atópanse rodeando brañas e cubetas, así como nas liñas de tránsito que comunican estas zonas cos lugares onde se atopan as aldeas, como a delimitación do territorio. Durante a Idade do Bronce e aldeas foron establecidos en áreas con fácil acceso para a auga. Nas sociedades prehistóricas a arte sempre estivo relacionada con actividades de un ritual e relixioso, é dicir, que ademais de servir como marca territorial, os petróglifos foron capaces de funcionar como lugares de agregación de guerreiros e como indicadores de sitios cunha especial carga simbólica.

                                     

2. Cronoloxía. (Chronology)

As pinturas rupestres que cobren tres períodos:

 • Idade do ferro I milenio.C. ata o século III d.C.
 • A idade do Bronce II milenio.
 • Neolítico IV e III milenios a.C.

Tradicionalmente, os petroglifos galegos foron datados na Idade do Bronce, aínda que algúns investigadores cínguena para cambiar a partir III ao II milenio, no inicio da Idade do Bronce. Nalgúns casos aparecen gravados de datacións despois mesturado con existente anteriormente, nalgunhas ocasións, perseguindo o obxectivo de cristianizar os símbolos considerados pagáns, a imaxe do que aconteceu con moitos castros, na que se estableceu ermidas, igrexas ou cruceiros, no lugar que ocupaba como o proceso de cristianización dos lugares que foron obxecto de lendas cos mouros de protagonistas na súa maioría e cultos pagáns por parte das persoas.

                                     

3. Tema. (Theme)

Existen dous tipos de deseños: naturalistas ou figurativos, que son, respectivamente, aqueles en que é posible adiviñar o que eles representan, como por exemplo os cervos, os cabalos, figuras humanas e armas, e os xeométricos ou abstractos, aqueles que non sabemos qué representan, como son as combinacións circulares. Os petróglifos naturalistas son os máis característicos da arte rupestre galaica aire libre, a pesar de ser menos abundantes que os xeométricas, por mor da súa orixinalidade que a diferenza de outras zonas do atlántico. Pola contra, os xeométricos ou abstractos son os máis abundantes e os que están máis espallados xeográficamente.

Nas representacións naturalistas destacar as representacións zoomorfas, antropomorfas de certas armas:

 • Nas representacións das armas son distinguidos por riba de todo o espadas curtas, os puños, o alabardas e escudos. Con todo, nalgúns casos, é difícil distinguir se pretende deseñar un arma ou distinguir o que é. É o caso de varios proxectos, tanto circular como triangular, pode suxerir un escudo.
 • As representacións antropomorfas adoitan ir asociados con figuras de animais, así principalmente a figura humana é representado en escenas de caza, pastoreo ou, como se dixo antes, de a cabalo. As representacións humanas son moi esquemáticas e sinxelo.
 • Nas representacións zoomorfas, despois traducir ó 95% do total das figuras deste tipo, que fala da importancia de este animal na sociedade da época, como a cantidade de comida, como o uso de peles ou ósos e o animal simbólico do seu mundo mítico. Existen numerosas escenas do ciclo reprodutivo dos cervos, como machos adultos para facer a berrea en grandes lousas na costa, desde o que o berro se expandiría mellor e mulleres que acompañan os fillos. Ademais tamén están representados os cabalos xeralmente montado por unha figura humana e serpes.

As representacións xeométricos ou abstractos son os máis comúns, con exemplos como os círculos concéntricos, deseños labirínticos salientando o Labirinto de Mogor, proxectos reticulados, espirais, puntos e coviñas. Todos estes representación teñen un significado simbólico.                                     

4. Estacións arqueolóxicas. (Stations archaeological)

A maioría dos petroglifos descuberto e chegou ata os nosos días dan como resultado de que é no sur de Galicia, na provincia de Pontevedra, na zona costeira que abrangue desde a ría de Muros ata a desembocadura do río Miño, e concretamente no val do río Lérez, onde se manteñen a maioría dos gravados. Canto máis nos afastamos deste lugar, ao norte ou ao provincias do interior atopamos un número moi inferior e case sempre asociado con vales dos ríos.

Algunhas das estacións, o máis destacado son as seguintes:

 • Pedra redonda no concello de Cerdedo-Cotobade.
 • A auga da Laxe, no concello de Gondomar.
 • Petroglifos do Monte Farelo, no concello de Antas de Ulla.
 • Petroglifos de Fontemoureira, o lugar de o Freixo, concello de Outes.
 • Parque arqueolóxico de Campo Lameiro, Pontevedra conxunto considerado por moitos autores como a "Capela Sistina" dos petróglifos galegos.
 • Labirintos de Mogor Marín, Pontevedra.
 • O coto do Corno, no concello de Teo.
 • Varias estacións en Oia, na Serra da Groba.
 • Vigo, destacando o de Pedra Moura ou petróglifo de Fragoselo en Coruxo, ou o petróglifo das Millaradas.
 • Castriño de Conxo, na cidade de Santiago de Compostela.
                                     

5. Conservación. (Conservation)

Cando se visite unha "estación" con petróglifos non se deben tocar e moito menos pintar con xiz ou ceras escolares para que saian ben na foto. Este deterióraos. Os expertos pódeno facer contando sempre cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio e o uso de técnicas non destrutivas. Se quere obter boas fotos só ten que esperar para o último luces do día, cando os raios do sol afectar lateralmente sobre os sucos e resaltan o seu trazado.

                                     

6.1. Ver tamén. Bibliografía. (Bibliography)

 • Peña Santos, A. de la 1999. Petroglifos do mundo. A NOSA TERRA. ISBN 84-89976-68-6.
 • Peña Santos, A. de la e Vázquez Varela, J. M. 1996. Los petroglifos gallegos. Gravados rupestres prehistóricos al aire libre en Galicia. Sada. Ediciós do Castro. ISBN 84-85134-99-0. 3ª edición.
 • Guitián Castromil, Jorge e Xoán Guitián Rivera 2001. Arte rupestre do Barbanza. Noia. Editorial Toxosoutos. ISBN 84-95622-21-1.
 • Vázquez Rozas, Roberto 1997. Petroglifos de las Rías Baixas gallegas. Pontevedra. A deputación de Pontevedra. ISBN 84-89690-00-6.
 • Costas Goberna, F. J., Hidalgo cuñarro, José Manuel Peña Santos, Antonio de la 1999. Arte rupestre no sur da Ría de Vigo. Vigo. Instituto de Estudios Vigueses. ISBN 84-89599-13-0.
 • Vázquez Varela, J. M. 1990. Petroglifos de Galicia. Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 84-7191-655-X.
 • Sobrino Buhigas, Ramón 2000. Corpus Petroglyphorum Gallaeciae. Sada: Ediciós do Castro. ISBN 84-7492-956-3. orixinal de 1935.
 • García Alén, Alfredo e Peña Santos, A. de la 1981. Gravados rupestres de la provincia de Pontevedra. Fundación Pedro Barrié de la Maza. ISBN 84-85728-04-1.


                                     

6.2. Ver tamén. Ligazóns externas. (External links)

 • Listas en onosopatrimonio.blogspot.com: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra.
 • Petroglifos e arte rupestre en Galicia.
 • Resultados de buscar petroglifos patrimoniogalego.net.

Users also searched:

Arte, Galaico, Rupestre, Grupo, Grupo Galaico de Arte Rupestre, grupo galaico de arte rupestre, símbolos de galicia. grupo galaico de arte rupestre,

...

Arte Rupestre composte.

Integrantes do grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico realizan a primeira análise detallada sobre o inventariado da arte rupestre galega. como o número de rochas que conforman o fenómeno rupestre galego,. Ordenar por: Máis recente Máis antiguo Relevancia Foron atopados. Viaje la prehistoria a través del pasado Utilizar la expresión estilo atlántico es más completo que referirse sólo a grupo galaico de arte rupestre III II milenio​. Comparativa de los modelos de gestión de parques Redib. Comparativa de los modelos de gestión de parques arqueológicos con grabados prehistóricos in situ: el Grupo Galaico de Arte Rupestre y el contexto. Grupo Galaico de Arte Rupestre en francés Galego Glosbe. Recursos relacionados: El legado de la Prehistoria Recurso educativo 60232. El legado de la Prehistoria. Grupo Galaico de Arte Rupestre Recurso educativo​.

El grupo galaico de arte rupestre Dialnet.

Os gravados de arte rupestre converten Cotobade no concello galego con máis Por concellos, xustamente pola abundancia de gravacións rupestres, No grande grupo de 1931, figuran, por exemplo, a igrexa de San. Arte Rupestre Prehistórica do Eixo Atlántico Eixo Atlantico. Durante a Idade do Bronce ten lugar o máximo apoxeo da arte rupestre, dando lugar a aparición do que se coñece como grupo galaico de arte rupestre, que se​. Grupo Galaico de Arte Rupestre en sueco Galego Glosbe. Se compone de dos grupos: las insculturas de dos zoomorfos astados y un constituyen una muestra excepcional del Grupo Galaico de Arte Rupestre III. QUAD. PREH. ARQ. CAST. 22, 2001 Ideología y sociedad en los. ARTE RUPESTRE NO SUR DA RIA DE VIGO ARTE RUPESTRE EN EL SUR máis atractivos do denominado Grupo Galaico de Arte Rupestre Prehistórica.


15. Breve síntesis de la investigación actual sobre los grabados.

Pertencen ao grupo galaico de arte rupestre aqueles gravados con representacións de animais, circulares, armas, paletas e idoliformes mentres que os. PETROGLIFOS GALLEGOS Y ARTE ESQIJEMATICO:. Simposio Internacional de Arte Rupestre de Barcelona sirvió para que. Ripoll ​1966 nocer cientos de nuevos grupos pintados y grabados de estas mues la pintura esquemática, de los grabados galaico portugueses o de ambos.

Petroglifo galaico con una representación de tipo Peña Tú Gredos.

Verifique as traducións de Grupo Galaico de Arte Rupestre en sueco. Observa exemplos de tradución en Grupo Galaico de Arte Rupestre en frases, escoita. ARTE DE LA EDAD DEL BRONCE: LOS GRABADOS RUPESTRES. A nova mostra de arte rupestre, de excepcional rareza nesta zona, está próximo nova mostra de arte rupestre do grupo galaico de relevante interese pola súa. Arte geométrico Universidad de Granada. Con todo, e atendendo ás evidentes semellanzas con outras laxes do grupo galaico da arte rupestre, pódese datar nun amplo período de. Radiografía da arte rupestre de Galicia Confidencial. Paralelo al creciente námero de peuvgftfbs del grupo galaico localizados en las comarcas meridionales nar la cronología dcl grupo rupestre galaico la eta. Ramón Sobrino Buhigas no Álbum da ciencia Culturagalega. Reflexões e perspectivas para o estudo da arte rupestre do pós Ley de Frontera grupos rupestres Galaico y Esquemático y Prehistoria del.


Petróglifos do Monte Tetón Patrimonio Galego.

Чашевидный знак, лунка углубление в камне. В России обычно применяют термин лунка. Иногда углубление окружено концентрическими кругами. Круги могут быть разделены радиальными линиями или иметь жёлоб, отходящий от центра. Á beira da ponte da Brea onde conflúen os vellos camiños. En otros, las asoció al mundo megalítico 379 387. De la Peña. Santos planteó ya la dimensión espacial del arte rupestre en el grupo galaico 516 523. Yentre​. Área Arqueolóxica da Caeira Terras de Pontevedra. Conservación del arte rupestre ubicado en cuevas ha sido objeto de estudio más En este grupo de degradaciones se incluirían así pues la alteración FJ, De las peñas, A & Rey, JM 1994, El arte rupestre galaico: una.


Los problemas de conservación del arte rupestre levantino.

A influencia da paisaxe onde se insire a arte rupestre e das comunidades no grupo Paisagens, fronteiras e poderes da Universidade de Minho, Á hora de estudar a arte rupestre galego portuguesa, cómpre ter en conta. Santiago composte arte Rupestre. Los petroglifos de Mogor, que constituyen una muestra excepcional del denominado Grupo Galaico de Arte Rupestre, han sido conservados y protegidos en. Historia de los petroglifos – Centro de Interpretación de Villestro. ¿Qué é o grupo galaico de arte rupestre? Non todos os gravados que aparecen sobre rochas ao aire libre teñen que coincidir nin nos aspectos temáticos nin.

Tres nuevas manifestaciones de arte rupestre prehistorico en la.

Ames, Teo, Brión, Dubra y Santiago agrupan, con apoyo de la del llamado Grupo Galaico de Arte Rupestre o Estilo Atlántico son de dos. ARTE RUPESTRE NO SUR DA RIA DE VIGO Central Librera. A Fisterra en Cova Eirós: o límite occidental da arte rupestre paleolítica O traballo dos investigadores do Grupo de Estudos para a Prehistoria o territorio galego non é especialmente propicio para a formación de longas. Concello de Touro. Gravados de arte rupestre de estilo galaico Buhigas, extracto traducido ó galego do Ruza descubre a primeira gran laxe de armas do chamado Grupo.

INTERIOR Arte rupestre en Edicións do Cumio.

09 Novos petróglifos do grupo galaico da arte rupestre no concello da Estrada. Páxina inicial da colección. En: Todo o Dspace, A Estrada Miscelanea Historica. A arte rupestre ea súa aplicación na aula C - a.gal. Apoyo de la Asociación Cultural Colectivo A Rula, la localización de una nueva muestra de arte rupestre del grupo galaico de relevante. Xacementos arqueolóxicos Concello de Carnota. La mayor parte son de cronología prehistórica, adscribibles la Edad del Bronce y se incluyen dentro de lo que algunos autores denominan Grupo Galaico de.


Caderno didactico Concello de Boiro.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A ARTE RUPESTRE Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial da Universidade de Ourense, coordinado. Parque arquelógico de arte rupestre Campo Lameiro VIGO EN. Que además de contener representaciones comunes en el grupo galaico de arte rupestre combinaciones cir culares y un zoomorfo, exhibe en su parte central.

La Facultad de Historia organiza unas jornadas sobre el arte.

Web.es. Cualquier persona del equipo del Parque estará. 20 personas. Oferta grupos 2019 2020. ARTE RUPESTRE, PATRIMONIO GALEGO​. Grupos rupestres galaico y esquemático y Prehistoria del Noroeste. Macizo Galaico hasta la frontera con Francia y está determinada por la interrelación de dos jóvenes se reúnen en grupos pequeños, los viejos son solitarios. García Guinea, M.A. y Puente, M.A., 1982, El Arte Rupestre de la Cueva de. Чашевидные знаки и круги. Petroglifos del grupo galaico de arte rupestre. Ciervo e ídolo cilíndrico. Los petroglifos del SO de Galicia son una serie de grabados que aparecen en rocas de. Proyecto sobre arte rupestre en Georgia Cesga Centro de. Es que el Grupo Galaico de arte rupestre parece ser un fenómeno propio del área atlántica y, más en concreto, de la comarca de las Rías Baixas. 259. Comparativa de los modelos de gestión de parques arqueológicos. Cesga Centro de Supercomputación de Galicia Proyecto sobre arte rupestre en Georgia. Español Galego English en un proyecto de investigación sobre el arte rupestre de Georgia Grupo de investigación Trialeti. El arte rupestre Recurso educativo 12586 Tiching. De la sinergia de estos dos grupos de investigación, y con el concurso de la el estudio del arte rupestre prehistórico, de la valoración de los orígenes del Arte.


Arte milenaria en el corazón de Galicia.

El grupo galaico de arte rupestre. Autores: Antonio de la Peña Santos Localización: Actes del I Congrés Internacional de gravats rupestres i murals. Descubren el primer petroglifo de Touro, próximo la ribera del Ulla. A área arqueolóxica da Caeira é un conxunto de gravados rupestres situado na dos motivos xeométricos nos petróglifos do Grupo Galaico de Arte Rupestre. REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI. El monte Farelo es el gran vigía del corazón de Galicia. de petróglifos do chamado Grupo Galaico de Arte Rupestre, explica el archivero de.


Petroglifos de Mogor Guía Repsol.

Situados na parroquia de San Bartolomeu das Eiras, os petróglifos de tanto, dentro do ciclo coñecido como Grupo Galaico de Arte Rupestre. Yacimientos arquológicos Concello de Carnota. RESUMEN: Como es lo lógico, la búsqueda de Arte Rupestre Prehistórico en nuestro País ción solar el reducido grupo de imágenes que pasamos describir fig. 3. La pintura PEÑA, A. DE LA 2003 El grupo galaico del arte rupestre. ESTUDIO DE ARTE PALEOLITICO Ministerio de Cultura y Deporte. 25. PAIŞATES DEL AGUA: KL ALTO TÂMEGA EN LA PREHISTORIA RECIENTE​. 77. Page 16. nan el Grupo Galaico de Arte Rupestre combinaciones circulares,​. 09 Novos petróglifos A ESTRADA miscelánea histórica e cultural. Siguiente, en Madrid ante un selecto grupo de sabios reuni dos en la Real Academia de la Historia. Fue entonces cuando el foco galaico de arte rupestre.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →